Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tuto webovou stránku (https://leha.cz / https://leha.sk) provozuje společnost LEHA GmbH, Aumühle 38, 4075 Breitenaich, Rakousko, dále jen „LEHA“. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jaké informace se při Vaší návštěvě těchto webových stránek shromažďují a k jakému účelu se využívají.
Společnost LEHA Vás proto požádá, abyste si následující prohlášení o ochraně osobních údajů pečlivě přečetli dříve, než s ním vyslovíte souhlas a budete pokračovat v používání webových stránek.

Rozsah platnosti tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám jakožto uživateli těchto webových stránek objasňuje povahu, rozsah a účel shromažďování a používání osobních údajů – například cookies – na tomto webu.

Co jsou cookies?

„Cookie” je malý textový soubor, který webový server odesílá prostřednictvím Vašeho prohlížeče na pevný disk Vašeho počítače. Díky tomu dokáže webová stránka rozpoznat, když se (znovu) naváže spojení mezi webovým serverem a Vaším prohlížečem. Hlavním účelem souborů cookie je tedy rozpoznávání návštěvníků a dále též analytické vyhodnocování anonymizovaných údajů za účelem získání informací o čase, geografické poloze a používání našich webových stránek. Společnost LEHA na této webové stránce používá také dočasné soubory cookie, tzv. „session cookies“, které se ukládají jen po přechodnou dobu, dokud webovou stránku zase neopustíte, a dále také tzv. „trvalé neboli tracking cookies“, které v souboru cookie Vašeho prohlížeče přetrvávají delší dobu, aby mohly při návratu na webovou stránku předat informace na server.

Které soubory cookie a údaje se na této webové stránce ukládají?

Na této webové stránce se ukládají tzv. „first party cookies“ (cookies první strany), aby bylo možné měřit a optimalizovat chování uživatelů na těchto webových stránkách na základě (ne)osobních údajů.

Na této webové stránce se umísťují a ukládají následující soubory cookie:

a. Nástrojem, který používáme ke změření výkonu webových stránek,
je Google Analytics. Společnost LEHA konkrétně používá následující analytické cookies ve standardní konfiguraci:
• _ga
• _gat
• _gid

Tyto soubory cookie nastavuje služba Google Analytics a umožňují monitorovat používání těchto webových stránek a zlepšovat uživatelské prostředí. S jejich
pomocí se shromažďují údaje o používání těchto webových stránek, které LEHA
využívá k sestavování zpráv a zlepšování webových stránek. Sbírají se anonymní údaje, jako například počet návštěvníků.

b. Google dále umísťuje následující soubory cookie:

• id
• IDE

Tyto soubory cookie používá společnost Google k tomu, aby byla reklama pro uživatele atraktivnější a aby bylo možné zjistit, zda uživatel klikl na reklamní banner, přičemž cookie se používá také pro nastavení reklam na webových stránkách.

Používání a šíření údajů

a. Vámi poskytnuté údaje budou předány třetím stranám tehdy, pokud to bude nutné k provedení soudního nebo úředního příkazu nebo pokud to bude přímo Vaše přání. Jinak Vaše údaje nebudou – zejména za účelem marketingu – třetím stranám předávány. Předávání Vašich osobních údajů v rámci vnitřní organizace nebo struktury společnosti LEHA probíhá pouze za účelem plnění smluvních závazků vůči Vám, jakož i z důvodu oprávněného zájmu o zpracování dat.

b. Vaše údaje budou – pokud není na jiném místě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů stanoveno pro konkrétní záznamy něco jiného – uchovávány tak dlouho, jak bude nezbytné pro naplnění smlouvy, případně kvůli zákonným ustanovením.

c. Osobní údaje, které na webových stránkách předáváte, budou navíc rovněž použity k vylepšení Vašich zkušeností při návštěvě tohoto webu a k odstraňování problémů. Vaše data budou navíc – pomocí služby Google Analytics – využívána k zaznamenávání a vyhodnocování Vašeho uživatelského chování na těchto webových stránkách. V každém případě nebudou Vaše data zpracovávána za účelem navazování kontaktu či pro marketingové účely. K tomu je třeba samostatný souhlas, který musíte na příslušném místě udělit (např. při registraci pro odběr newsletteru).

Odkazy na jiné webové stránky a sociální média

a. Na této webové stránce se nacházejí odkazy na jiné webové stránky; slouží pouze pro informační účely. Tyto webové stránky nejsou pod kontrolou společnosti LEHA, a proto se na ně nevztahují podmínky tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud nějaký odkaz aktivujete, je možné, že provozovatel těchto webových stránek bude o Vás shromažďovat data a používat je podle svého prohlášení o ochraně osobních údajů, které se může od tohoto lišit.

b. Na těchto webových stránkách je také možné interagovat pomocí pluginů s různými sociálními sítěmi. Jsou jimi:

• Facebook, provozovaný společností Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
• Google+, provozovaný společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA
• Pinterest, provozovaný společností Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San
Francisco, CA 94103, USA
• Youtube, provozovaný společností Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA
94066 USA
• Instagram, provozovaný společností Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA
94025, USA

Pokud kliknete na plugin některé z těchto sociálních sítí, aktivuje se a vytvoří se spojení k dotyčnému serveru této sítě. Nemáme žádný vliv na rozsah a obsah dat přenášených provozovateli dotyčné sociální sítě kliknutím na plugin. Chcete-li znát povahu, rozsah a účel ůdajů shromažďovaných provozovateli těchto sociálních sítí, prosíme Vás, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

Google+

Tyto webové stránky používají tlačítko „+1“ sociální sítě Google Plus, kterou provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”). Tlačítko je označeno symbolem „+1“ na bílém nebo barevném pozadí.

Když uživatel navštíví webovou stránku této nabídky obsahující takové tlačítko, prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah tlačítka „+1″ přenáší společnost Google přímo do svého prohlížeče a z něho pak integruje do webových stránek. Provozovatel webových stránek nemá proto žádný vliv na rozsah dat, která společnost Google shromažďuje pomocí tohoto tlačítka. Podle společnosti Google se bez kliknutí na tlačítko žádné osobní údaje neshromažďují. Pouze v případě uživatelů, kteří jsou přihlášeni u služeb Googlu, se takové údaje zpracovávají, a to v každém případě také IP adresa.

Další informace na toto téma naleznete na adrese http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Facebook

Naše webové stránky využívají sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Pluginy jsou rozeznatelné podle loga Facebooku (bílé „f“ na modré dlaždici nebo symbol „palec nahoru”) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin”.
Když uživatel z našich webových stránek navštíví stránku, která takovýto plugin obsahuje, prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu je společností Facebook předán přímo do prohlížeče uživatele a poté jím začleněn do webových stránek. Provozovatel webových stránek tedy nemá žádný vliv na rozsah údajů, které Facebook pomocí tohoto pluginu přenáší, a proto může informovat pouze na základě současného stavu znalostí: díky integraci pluginu obdrží společnost Facebook informaci, že uživatel navštívil příslušnou stránku. Pokud je uživatel přihlášen na Facebooku, může Facebook tuto návštěvu k jeho facebookovému účtu přiřadit.

Pokud uživatel interaguje s pluginem, je příslušná informace přenesena z jeho prohlížeče přímo na Facebook a tam uložena. Dokonce i v případě, že uživatel není členem Facebooku, je přesto nejvýše pravděpodobné, že společnost Facebook zpracuje minimálně IP adresu uživatele.
V případě, že je však uživatel členem Facebooku, shromažďuje Facebook i další data. Podrobné informace na toto téma naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku. Pokud si takové sledování uživatel nepřeje, musí se před návštěvou této webové stránky na Facebooku odhlásit.

Práva subjektu údajů

Máte právo na informace od správce dat o dotyčných osobních údajích, jakož i právo na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracovávání údajů nebo právo vznášet námitky proti takovému zpracování nebo právo na přenositelnost dat. Máte také právo podat stížnost dozorovému orgánu (https://www.dsb.gv.at).

Kontaktní formulář

Pokud společnost LEHA kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou Vaše data uchovávána ve společnosti LEHA po dobu šesti měsíců za účelem zpracování Vašeho požadavku a pro případ následných otázek.

Náš kontaktní formulář využívá funkce poskytovatele služeb helpdesku Help Scout Inc. („Help Scout”), USA. Informace, které jste ve formuláři poskytli, budou předávány na servery poskytovatele na různých místech na celém světě a tam ukládány.

S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování smluvních dat. Vztah s provozovatelem webové analýzy je založen na dohodě „Privacy Shield“ mezi Evropskou unií a USA.

Informace a kontakt

Chcete-li obdržet informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu, příjemci a účelu uložení nebo máte jakékoliv další dotazy, připomínky nebo poptávky týkající se tohoto webu, kontaktujte prosím společnost LEHA na níže uvedené adrese:

LEHA GmbH
Aumühle 38
4075 Breitenaich
Rakousko

Telefon: +43 7272 5661 – 0
Fax: +43 7272 5661 – 15
E-mail: [email protected]